Lillering Vandværk a.m.b.a.

Indvindingsboringer

Vandværket har 1 borring placeret på Mjøn - ved Hørslev. Herfra indvindes der ca 8.000 m3 årligt.

Pumpestationen er placeret i Lillering.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol
.

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 skal vand fra brønde og boringer, som forsyner 1-9 husstande, undersøges regelmæssigt.

Her under offentliggøres de seneste af analyserne fra Lillering Vandværk a.m.b.a.: