Takstblad 2024

Priser

Prisen for vand består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af.

Gældende takster

Vandprisen fastsættes fra år til år. Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag.

Alle priser kan ses i det gældende takstblad: